Ondersteun ons

Wij maken de keuze om de helft van onze beschikbare werktijd te investeren in beschikbaarheid voor onze buurt en de missie ‘de bazuin’. We engageren ons als vrijwilliger om verschillende zaken mee op te bouwen en uit te werken.

Financieel wil dit zeggen dat we net rond komen om ‘ons dagelijkse leven’ te betalen. We trachten heel sober en slim te leven door bv onze auto te delen, vooral te fietsen, lokaal te kopen, enz…

We maken deze keuze omdat we ons hiertoe geroepen voelen en omdat we dit broodnodig vinden in onze samenleving en buurt.

Het volgen van onze roeping houdt ook in dat we geloven dat we ‘voldoende’ zullen hebben.

Heb je het op je hart om ons steunen? Geef gerust een seintje, dan nemen we met jullie contact op.

Concreet hebben we op dit moment de volgende kosten als project:

  • Vervoerskosten vergaderingen
  • Kostprijs van nodige vormingen (Nederland, Brugge, Leuven,…)
  • Boekhouding
  • Aankoop van cursussen en boeken rond de thema’s
  • Promotie van de artikelen en evenementen (drukwerk, fb promo)

Privé proberen we op dit moment voor ons gezin te sparen voor het volgende:

  • Kamertjes voor de kinderen onder de zolder, nu er een broertje of zusje op komst is.