Orval

Een eenzame vallei, woud alom, een klokkentoren daarbovenuit. Dit is Orval met zijn abdij en zijn rijk verleden. Het diepe, rustige dal, de ruïnes met hun sfeer uit vervlogen tijden en het recente gebouwencomplex vormen een indrukwekkend geheel.

img_0117

Ik had de eer om 4 dagen te mogen genieten van dit alles.

“De broeders bezitten alles gemeenschappelijk. Ze dienen elkaar. ze bejegenen elkaar met eerbied. Met het grootste geduld dragen ze elkaars zwakheden, lichamelijke zowel als morele. Ze wedijveren in onderlinge gehoorzaamheid. Niemand zoeke wat hij voor zichzelf voordelig acht, maar veeleer wat goed is voor de ander. Op onbaatzuchtige wijze leggen ze zich toe op de broederliefde. De ouderen betonen ze hun achting, de jongeren zien ze graag. Hun abt beminnen ze met een oprechte en nederige genegenheid. Moge Christus ons allen te zamen tot het eeuwig leven geleiden”

Uit de regel van Benedictus

img_0129

Wat mij meest zal bijblijven van dit verblijf is de geest van bovenstaande. De ganse werking van het klooster met zijn dagorde, liturgisch gebed, werk (verschillende ateliers), gemeenschapsleven & gastvrijheid ademt bovenstaande uit. Je ademt nederigheid en dat werkt op een mens. Het raakt tot het binnenste van mijn hart.

We hadden het voorrecht om ook twee keer in gesprek te gaan met Vader abt Lode Van Hecke. Hij vertelde zijn levensverhaal en daarin ook het roepingsverhaal. Hij sprak over het vinden van vrede op de plaats die ons gegeven is, het vinden van die plaats en ook over het doel van het leven: ‘doorgeven van het leven’.

img_0141

Vaak denken we aan abdijen als een soort ‘musea’ of ‘historisch erfgoed’, maar dit is  helemaal niet het geval, toch zeker niet in  Orval. Het ganse idee van bv. Orval gaat lijnrecht in tegen een maatschappij waar de wet van de sterkste geldt en waar ‘steeds meer’ het motto is. De monniken kiezen voor een leven als dienaar, waarin ‘het individu’ niet het uitgangspunt is. Dit leven geven ze ook door aan de gasten, waarvan ik er ééntje mocht zijn. Dus geen erfgoed, maar enorm relevant.

img_0135

De stilte, de orde en de schoonheid helpen je als mens om helder te zien, maar vooral ook nederig om te gaan met jezelf en de andere. Heel veel gebruiken  zouden echt heilzaam zijn binnen onze samenleving. Ik geloof ook echt dat we moeten zoeken naar nieuwe manieren van ‘klooster zijn’,  binnen de context waarin we geplaatst zijn.

“Moge ieder in zijn hart kiemen meenemen van de vrede die in dit gouden dal woont”
Uit Monastiek leven in Orval.

img_0140

Ontdek

God van de herfst 2

LETTING GO

The birch leaves are falling, Lord,
yellow diamonds on the green grass, released in the autumn wind.
But I, Lord,
I still clutch tight the leaves of my old life, useless, withered and dry.

Teach me to let go of the old –

old hurts and animosities, old troubles and grief. Teach me to release them into the wind of your Spirit to be whisked away,
that like the tree I may rest a while
at peace within,
then grow again in the spring.

Annie Heppenstall dscn1394

God van de herfst

IMG_0385.jpg

GOD OF AUTUMN

God of autumn,
help us to be more like nature,
accepting the changing seasons;
like the changing of the trees:
not a dying as life sometimes feels,
but a stripping bare in preparation for inner growth, knowing that to shed the outer layers
will reveal the strength that is hidden underneath.

God of autumn,
it’s so hard to let things go: the shields,
the camouflage,
the flimsy covers …

We cannot hide from you;
you are our strength,
you see our inner beauty.
You see beyond the human dressings and wish to clothe us in your love.

God of autumn,
help us to be more like nature, accepting the changing seasons
not because they are out of our control, but because they are in your hands.

Katrina Crosby

Discipel en disciplines met Franciscus van Assisi

Vele mensen leven met een verwrongen beeld van God en van het christendom. Dit doordat ze opgegroeid zijn met een christendom dat zich vooral bezig hield met veroordelen, superieure arrogantie of geleerd hebben dat ze hun hemel moeten verdienen door je strikt aan alle regels te houden en/of goede werken te doen.

Hierdoor is er een achterdocht ontstaan tegen het woord en de deugd van de ‘discipline’. We krijgen al een kramp als we het woord discipline horen. Hier moeten we opletten om het kind niet met het badwater weg te gooien. Het is inderdaad goed om te reageren tegen de overinstitutionalisering van de kerk, omdat dit vaak weinig leven voortbrengt. Het is goed om te reageren tegen machtsmisbruik of machteloosheid. Toch moeten we nieuwe disciplines ontwikkelen en ruimte ontwikkelen waar leven en goedheid kan zegevieren.

Nieuwe vormen van ‘gemeenschapsleven’ zijn zeer hip tegenwoordig. Het verlangen naar gemeenschap en verbondenheid zit in ieder van ons. We verlangen om lief te hebben en verlangen om geliefd te zijn. Maar als een gemeenschap geen doel heeft buiten onszelf, dan zal het ons niet voeden, zal het verstikkend werken en hoogstwaarschijnlijk zelfs verdwijnen.
Discipline en discipel delen dezelfde oorsprong. Zonder discipline wordt het een zootje ongeregeld. We schieten namelijk gemakkelijk tekort in het realiseren van Gods droom om een nieuwe wereld te creëren die bekend staat om zaken die hoop en goed nieuws bieden aan de wereld.

Zoals iedere gemeenschap of cultuur, hebben mensen die Jezus volgen een unieke manier van feest vieren, eten samen leven. Hoe dan?

Onze huizen, onze gewoontes, ons omgaan met elkaar en de anderen, zelfs onze feestjes kunnen plaatsen worden van troost, gastvrijheid en liefde voor iedere mens. Maar dit kan niet plaatsvinden zonder dat de intentie er is. Deze intentie vergt een constante keuze en een discipline om het waar te maken.

Het is een keuze. Dorothy Day zei: “We moeten een omgeving creëren waar het gemakkelijker is om ‘goed’ te zijn”.

franciscus.jpg

 

Franciscus van Assisi is een model voor ons. Eerst en vooral door de manier waarop hij Jezus volgde, maar vooral ook door de manier dat hij op een vierende manier omging me de ‘disciplines’ die ons zijn overgeleverd om de kerk te worden waar we zo naar verlangen, ook bij mensen die de kerk hebben opgegeven. Onze gemeenschappen zouden plaatsen moeten zijn waar mensen kunnen ‘ontgiften’, is het nu van alcohol, tabak, gulzigheid, gierigheid, overmatig winkelen, roddelen,… We verlangen allemaal naar een ruimte die ons naar goedheid brengt, in plaats van het omgekeerde. Laat ons bidden dat we heilige ruimtes mogen creëren waar de goedheid en het leven mag stromen. In die ruimtes worden we gevormd als nieuwe schepping, veranderd door God. Samen creëren we een nieuwe wereld die bekend staat om zaken die hoop en goed nieuws bieden aan de wereld.

Inspiratie en leestips voor de maand oktober:

Inspirerend beeldmateriaal:

 Gebed van Franciscus

Heer, maak mij een instrument van uw vrede. 
Waar haat het hart verscheurt, 
laat mij liefde brengen. 
Waar wordt beschuldigd,
laat mij vergeving schenken. 
Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt, 
laat mij eenheid stichten. 
Waar twijfel knaagt, 
laat me geloof brengen. 
Waar dwaling heerst, 
laat me waarheid uitdragen. 
Waar wanhoop tot vertwijfeling voert, 
laat hoop doen herleven. 
Waar droefenis neerslachtig maakt, 
laat me vreugde brengen. 
Waar duisternis het zicht beneemt, 
laat me licht ontsteken.

Maak dat wij niet zozeer zoeken 
om getroost te worden, 
als wel om te troosten. 
Om begrepen te worden 
als wel om te begrijpen. 
Om bemind te worden 
als wel om te beminnen.

Want wij ontvangen door te geven. 
Wij vinden door onszelf te verliezen. 
Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken 
en wij worden tot eeuwig leven geboren 
door te sterven.

Amen.

Kinga is ongeneeslijk ziek en maakte hierover CD

Kinga Bán – voor veel mensen bekend als zangeres van Sela – bracht dit jaar een album uit met de titel: Uit Liefde.

Uit Liefde is een aangrijpend muzikaal testament. Kinga, getrouwd en moeder van drie kinderen, is ongeneeslijk ziek.

Zangeres Kinga Ban: “Een liedje voor m’n kinderen. En voor alle ouders, allemaal hebben we op een bepaalde manier te maken met het loslaten van het mooiste wat ons gegeven wordt.”

‘Kinga, als je nog iets wilt doen met die liedjes, is het goed om daarmee te beginnen,’ zei haar man. “Hij had gelijk: nu heb ik nog energie en hoe lang het nog goed met me gaat, weet ik niet.”

Zeer aangrijpend, maar ook bemoedigend hoe het geloof Kinga helpt om alles een plaats te geven.

Beluister hier één van de aangrijpende nummers.

Lees hier het ganse interview.

banner-kinga-ban-uit-liefde

Laat ons kwetsbare genezers zijn. H Nouwen

henrinouwen

Twintig jaar geleden stierf Henri Nouwen onverwacht. Vandaag zou hij 84 jaar zijn geworden.
Henri Nouwen was een Nederlandse priester die een gewaardeerde professor was, zowel aan Yale als Harvard.

Op een bepaald moment besliste Henri Nouwen om zijn leven om te gooien en om het neerwaartse pad te volgen, net als Jezus. Hij verliet het publieke leven om te werken bij degene die worstelen om te overleven in Latijns Amerika. Daarna sloot hij zich aan bij De Ark gemeenschap Daybreak in Canada.

Henri was een ‘gekwetste genezer’, een rusteloze Godszoeker die een enorm vruchtbare erfenis naliet doorheen zijn leven, zijn geschriften en lezingen. Hij schreef en sprak zeer kwetsbaar en open. Hij vertrok vanuit ‘het geliefd zijn door God’ en kwam zo tot een spiritualiteit van gebrokenheid en kwetsbaarheid.

 

Hij schreef, “Gebed is niet gemakkelijk. Het vraagt een relatie waarin we iemand anders dan onszelf toelaten in het diepste binnenste van onze persoon, om daar te zien wat jezelf liever zelf zou verbergen, en om aan te raken wat je zelf liever onaangeraakt zou zien”.

De twintigste sterfdag van Henri Nouwen is aanleiding voor uitgeverij Berne Media om diens boek Open uw hart opnieuw uit te geven. Deze vertaling van zijn oorspronkelijk in 1975 geschreven Reaching out, verscheen eerder in 1988 bij uitgeverij Lannoo. Dominee Bert Altena schreef een recensie.

Gebed:

Heer God, we brengen bij U onze kwetsbaarheid, wonden, pijn en onze groei. Laats ons kwetsbare genezers zijn in deze wereld, door uw vergevende liefde. Amen

Bron: http://commonprayer.net/

Henri Nouwen aan het woord: 

 

 

 

Hildegard van Bingen (1098 – 1179)

 

4088791935Hildegard van Bingen was niet zomaar en ordinaire Benedictijnse zuster. Ze was een abdis die twee ordes heeft opgericht, een profetes die verschillende boeken schreef over haar visie, ze was een dramaturge, ze had een enorme kennis van medicinale kruiden en ze sprak vrijuit tegen koningen, paus en bisschoppen.

En toch,…ze leed aan een ziekte, waarschijnlijk zware migraine. Ze moest vaak te bed blijven en haar werk dicteren aan iemand anders, terwijl ze in een donkere kamer lag. Deze enorm charismatische vrouw had een enorme kennis van haar eigen kwetsbaarheid.

Haar ziekte weerhield haar er niet van om een echte leider, artiest en dokter te zijn. Ze had het niet gemakkelijk en was niet even geliefd, zeker niet bij de lokale mannelijke ordes en de heersende katholieke orde in die tijd. Toch bleef ze trouw.

In haar werk vind je één ding zeker terug: ze neemt haar lezers en luisteraars mee naar de kracht van de schepper, in wie ze haar kracht vond, door wie ze leefde en haar levensdoel vond.

Wat maakt van zo’n zwak iemand in de ogen van mensen toch de leidersfiguur die ze is geworden? Zou haar levenskracht niet te vinden zijn in haar enorme zelfkennis en aanvaarding van haar kwetsbaarheid en krachteloosheid? 

Zijzelf benoemde het als ‘viriditas’ of ‘groenheid’. In ruimere zin is het ‘vergroenende kracht’ en ‘levenskracht’ –  deze groenheid staat voor Gods levende aanwezigheid in het bloeien van de natuur, voor de frisheid van de Aarde, voor het sap dat stroomt door de nerven van lover en loot, voor het groeien en gedijen van de geest in Christus, voor het vervuld zijn met het sap van goddelijk leven, en meer. Groenheid is niet eenmaal het ene en andermaal weer het andere, maar altijd al het bovengenoemde tezamen, een ondeelbaar begrip. Een holistische visie. Vergroenen wordt hier dan ook gezien als het proces naar ‘groenheid’.

Hildegard’s holistische kijk op God en mensheid is ook vandaag relevant, zeker voor degenen die verlangen naar heelheid voor de ganse schepping.

Uit book op common prayer van vandaag:
Hildegard of Bingen wrote, “We shall awaken from our dullness and rise vigorously toward justice. If we fall in love with creation deeper and deeper, we will respond to its endangerment with passion.”

Prayer:

Lord, when you invited Adam to name the animals, you invited us all to participate in your creative work. Teach us to rejoice in your creation and assist in its care, that we, your humble creatures, may in all things give you praise. Amen.

En we maakten onze handen vuil

Het was een chaos, ons kleine stadstuintje.
Uitgebloeide oost-indische kers, overwoekerende munt en daartussen nog wat gluiperig onkruid dat zijn weg naar boven zocht. Eigenlijk een standaard tuinbeeld op het einde van een zomer. De planten schieten in zaad en bereiden zich reeds voor op het volgende seizoen.

We besloten er als gezin een leuke namiddagactiviteit van te maken: het verwijderen van de chaos, het planten van nieuw leven in de tuin.

Lavendel, een lading viooltjes en enkele andere najaarsbloeiers moesten een mooi stekje in ons stadstuintje verwerven. Samen dachten we na over de kleurcombinaties, de omvang van de plantjes en ook het zicht van binnen naar buiten. Het zien van groen, mooie kleuren en planten geeft de mens een goed gevoel. Het helpt ons verbinding te vinden met de schepping rond ons, het helpt ons zeker ook zaken te relativeren. Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. En toch, hoe prachtig zijn ze niet?

Wat ook belangrijk was: schoenen af, geen handschoenen,…we mogen vuil worden. Laat ons onze zintuigen gebruiken. De kinderen rolden in de aarde en waren zo zwart als een mol. Het gebruiken van onze zintuigen helpt ons om te ‘aarden’. Je verbinden met de schepping, met de levensadem die God erin heeft gelegd. De aarde tussen je tenen en handen voelen, een spinnenweb in je haar.  Het zijn technieken die ook in de psychotherapie worden gebruikt om mensen terug te brengen uit stress en depressie. Blijkbaar zijn we onze aarding een stukje verloren in onze rationele maatschappij waarbij vooral het hoofd en het denken van belang zijn.

En het deed deugd. Samen knutselden we nog een bloembak ‘tippie’ in elkaar, ruimden we op en konden we genieten van het mooie kleurrijke resultaat.

Earth, Teach me to remember

Earth, teach me stillness, as the grasses are stilled with light.
Earth, teach me suffering, as old stones suffer with memory.
Earth, teach me humility, as blossoms are humble with beginning.
Earth, teach me caring, as the mother who secures her young.
Earth, teach me courage, as the tree which stands alone.
Earth, teach me limitation, as the ant which crawls on the ground.
Earth, teach me resignation, as the leaves which die in the fall.
Earth, teach me regeneration, as the seed which rises in the spring.
Earth, teach me to forget myself, as melted snow forgets is life.
Earth, teach me to remember kindness, as drie fields weep in the rain.

Native American prayer.

Show us your beauty, Lord: in the face of an enemy, creation restored!

Heri Nouwen said, “That is our vocation: to convert the enemy into a guest and to create the free and fearless space where brotherhood and sisterhood can be formed and fully experienced”.

Dear Lord, remind us that no one is above reproach, and no one is beyond redemption.
Help us to look into the eyes of people we find hird to like, and see you image. Assure
us this day that your mercy triumphs over judgment. Amen

Uit: Common prayer – a liturgy for ordinary radicals

Welke goede daad moet ik verrichten?

Een van de vaders vroeg Abbas Nisteroos, de Grote:

‘Welke goede daad moet ik verrichten?’
Hij gaf hem ten antwoord: ‘Zijn niet alle activiteiten gelijk?
Abraham was gastvrij- en God was met hem.
Elia hiel van de rust in zijn hart-
en God was met hem.
David was ootmoedig-
en God was met hem.
Doe iets waarvan je ziet
dt je ziel dit in harmonie met God wil.
Dan zul jij je hart
in vrede bewaren’